BVNL Amstelveen

Belang van Nederland | Gemeente Amstelveen

Voor échte vrijheid, democratie en ondernemerschap in Amstelveen’

Partijprogramma BVNL Amstelveen 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 

op 14, 15 en 16 maart 2022

Woord vooraf

Voor u ligt het partijprogramma van BVNL Amstelveen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. BVNL, Belang van Nederland, is in 2021 opgericht en is de enige klassiek-liberale partij in Nederland. Want de partijen die zich liberaal noemen zijn dat in werkelijkheid niet (meer). Sterker nog, deze hebben zich, met name de afgelopen twee jaar, ontwikkeld tot antiliberale partijen. 

Op dit moment is BVNL in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door drie parlementsleden (Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders). BVNL doet verder in 26 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen (twintig zelfstandig en zes via een samenwerking). Vrijheid is hét centrale thema bij onze standpunten. Vrijheid van handelen bijvoorbeeld. Of vrijheid van ondernemerschap. En vrijheid van meningsuiting. 

Andere thema’s zijn (allemaal te vinden onder deze link):

Amstelveen: uw gemeente, onze gemeente

Amstelveen is een prachtige gemeente. Een groene gemeente. Een leefbare gemeente. Een gemeente om trots op te zijn. Niet in het minst door de gunstige ligging, ten zuiden van Amsterdam. En met goede (auto)verbindingen met de rest van de Randstad en het land. Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten. Zeker als het gaat om zaken die BVNL propageert. Zoals verandering en vernieuwing in de politieke cultuur. Waarbij transparantie, inspraak en draagvlak voorop staan.

Wij hebben tien centrale thema’s waarmee wij het leven in Amstelveen (nog) aangenamer willen maken:

  1. Algemeen bestuur
  2. Veiligheid
  3. Wonen
  4. Schiphol
  5. Ondernemerschap en Economie
  6. Verkeer en Vervoer
  7. Onderwijs
  8. Recreatie, toerisme en cultuur
  9. Corona en #NooitMeerLockdown
  10. Duurzaam

Onze kandidaat raadsleden zijn:

Yaron van Koningsveld (lijsttrekker, tevens bestuurslid BVNL Amstelveen).

Bharat Kolk (tevens bestuurslid BVNL Amstelveen).

Marcel Slabbers (tevens bestuurslid BVNL Amstelveen).

Hans van Tellingen (lijstduwer en tevens landelijk bestuurslid BVNL).

Met de hartelijke groeten (van links naar rechts) van Marcel Slabbers, Hans van Tellingen, Yaron van Koningsveld en Bharat Kolk.

1. Algemeen bestuur

In Nederland en ook in Amstelveen is het volgens BVNL tijd voor verandering en vernieuwing in de politieke cultuur, waarbij transparantie, inspraak en draagvlak voorop staan.

Onze punten:

2. Veiligheid

Veiligheid in de gemeente wordt vooral bepaald door de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de hulpdiensten. Hier moet volgens BVNL dus nooit op worden bezuinigd. 

Onze punten:

3. Wonen

De gemeente moet er alles aan doen om de problematiek rondom de woningmarkt in Amstelveen zo spoedig mogelijk aan te pakken. Zo is bijvoorbeeld het ombouwen van leegstaande kantoorpanden naar peperdure appartementen en budgethotels een gemiste kans geweest om meer betaalbare woningen te creëren. 

Onze punten:

4. Schiphol

BVNL erkent dat Schiphol van zeer grote economisch waarde is voor Amstelveen en alle omliggende gemeenten. Tegelijkertijd erkennen wij ook het belang en recht van de inwoners van Amstelveen om in een gezonde en veilige leefomgeving te kunnen wonen. Ook hier streven wij naar een transparante besluitvorming, gebaseerd op eerlijke data waarbij de belangen van de inwoners minstens gelijk staan aan die van de gemeente. Ook dient er een harde grens van het aantal vluchten te komen, die onder geen enkel beding dient te worden overschreden. Centraal zal staan dat er minder nachtvluchten komen.

5. Ondernemerschap en economie

Vooral de ondernemers zijn onevenredig hard geraakt door de coronamaatregelen. Geen enkele partij heeft zich hun lot aangetrokken. Een cursus: ‘Back in track’ is best leuk bedacht, maar ondernemers willen ondernemen. Dat konden ze niet. Ze moesten gedwongen dicht. Terwijl de gemeente wel degelijk de ondernemers echt had kunnen steunen door deze de mogelijkheid te bieden om te openen. Sluitingen betroffen een landsbesluit dat door de gemeenteraad niet gehandhaafd hoeft te worden. Ondernemers zijn onmisbaar voor de werkgelegenheid en de economie. Wij willen dan ook het ondernemerschap beschermen en stimuleren.

Onze punten:

6. Verkeer en vervoer

De verkeersveiligheid in Amstelveen is er de laatste jaren niet op vooruit gegaan. Dit komt mede door de aanleg van onoverzichtelijke rotondes en een wirwar van continu veranderende verkeerssituaties.

Onze punten:

7. Onderwijs

Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling en de bevordering van zelfstandigheid van de jeugd en is een zeer belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. Onderwijsinstellingen dienen een veilige en vrije omgeving te bieden voor alle kinderen. Elk kind is uniek en dient zich op de eigen wijze maximaal te kunnen ontwikkelen. 

Onze punten:

8. Recreatie en cultuur

Recreatie en cultuur zijn belangrijk voor de eigen inwoners en kunnen ook een positieve aantrekkingskracht hebben op het toerisme van buiten de gemeente. Het behouden en vooral uitbreiden van deze gelegenheden moet dan ook gestimuleerd worden. Verder dienen alle culturele instellingen voor iedereen toegankelijk te zijn, dus geen uitsluiting, ook niet op basis van CTB /QR-controle.

Onze punten:

9. Coronabeleid en #NooitMeerLockdown

Het huidige coronabeleid heeft ervoor gezorgd dat steeds meer grondrechtelijke beperkingen worden opgelegd. Deze zorgen niet alleen voor een enorme beperking in de persoonlijke en professionele sfeer, maar zorgen ook nog eens voor een ernstige ontwrichting van de samenleving.

Onze punten:

Dus: #NooitMeerLockdown, #NooitMeerScannen, #GeenMondkapjes.

10. Duurzaamheid

De gemeente kan een belangrijke rol spelen door actief bij te dragen aan – en het stimuleren van – een duurzame maatschappij. Wel moet dit gebeuren op basis van haalbare en realistische plannen en niet ’ten koste van alles’. Al helemaal niet als dit leidt tot belastingverhogingen. ‘Duurzaamheid die rekent’ is ons streven. Het moet ‘onder de streep’ ook daadwerkelijk wat opleveren.

Onze punten:

Tot slot

Vindt u vrijheid ook van het grootste belang? Vindt u ons programma interessant? Stem dan BVNL Amstelveen (lijst 12) en word lid via deze link: https://bvnl.nl/word-lid/.

Er is ook een downloadbare versie (pdf) van ons programma. Bekijk ook onze specifieke standpunten voor het Kieskompas.