BVNL Amstelveen

Belang van Nederland | Gemeente Amstelveen

Stelling: Er moet meer ruimte voor de fietser komen, ook als dit ten koste gaat van ruimte voor autoverkeer.
BVNL Amstelveen is van mening dat ruimte voor fietsers niet ten koste van auto’s moet gaan. Zoek naar een oplossing met ruimte voor beiden.

Stelling: Alle wijken krijgen een eigen budget voor het openbare groenonderhoud in de buurt.
BVNL Amstelveen is van mening dat in het algemeen de gemeente haar verantwoordelijkheid dient te nemen binnen haar domein, daar betalen we immers belasting voor. Ongedefinieerde projecten waar budgetten voor beschikbaar komen zijn een verschuiving van zowel de verantwoordelijkheid over het gemeentelijk domein als de transparantie van de financiën.

Stelling: Nieuwe woningbouwinitatieven moeten vooral binnen de bebouwde kom worden uitgevoerd.
BVNL Amstelveen heeft geen specifieke voorkeur voor binnen of buiten de bebouwde kom. Bebouwing dient op realistische gronden plaats te vinden.

Stelling: In Amstelveen mag een coffeeshop komen. BVNL Amstelveen staat neutraal tegenover dit onderwerp

Stelling: De gemeente moet huiseigenaren met een laag inkomen die hun huis verduurzamen een hogere subsidie geven. BVNL Amstelveen is voor verduurzaming maar wel op een wijze die rekent en is geen voorstander van onrealistische subsidies. Denk aan initiatieven gericht op het vergroten van zelfredzaamheid zoals bijv. een gratis energiebox, mét tips hoe bewoners hun energieverbruik kunnen beperken, en een energieadvies waarmee bewoners hun energierekening kunnen verlagen.