BVNL Amstelveen

Belang van Nederland | Gemeente Amstelveen

Voor échte vrijheid, democratie en ondernemerschap in Amstelveen’

Amstelveen: uw gemeente, onze gemeente

Amstelveen is een prachtige gemeente. Een groene gemeente. Een leefbare gemeente. Een gemeente om trots op te zijn. Niet in het minst door de gunstige ligging, ten zuiden van Amsterdam. En met goede (auto)verbindingen met de rest van de Randstad en het land. Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten. Zeker als het gaat om zaken die BVNL propageert. Zoals verandering en vernieuwing in de politieke cultuur. Waarbij transparantie, inspraak en draagvlak voorop staan.